linkedin phone 020-6248895

WEGAM

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijuitgenverzekering (WEGAM)

Raken uw werknemers in werktijd betrokken bij een ongeval, dan bent u aansprakelijk. De Wegamverzekering beschermt uw bedrijfsvermogen tegen claims.

Hoge claimsPersoneel
Voor letselschade, inkomensschade en smartengeld worden vaak enorme bedragen geclaimd. De Wegamverzekering biedt dekking in deze situaties. De verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers lijden terwijl zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen.

Dekking sluit perfect aan
De Wegamverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een uitstekende aanvulling op uw Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) en Ongevallen(-inzittenden)verzekering. De AVB sluit namelijk schade uit die verband houdt met motorrijtuigen, en de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) biedt geen dekking voor de bestuurder. Een Ongevallen-inzittendenverzekering (OI) is in veel gevallen onvoldoende: daarbij gelden vaste verzekerde bedragen die niet altijd toereikend zijn en de dekking is kenteken-gerelateerd.

Arena Arrest
Het ging in deze zaak om het volgende. Vier bouwvakkers reden dagelijks met een bestelbusje van het bedrijf op en neer naar hun werk in de Amsterdam ArenA. De vier reden om toerbeurt. Een van hen maakte op de snelweg een stuurfout waardoor het busje over de kop sloeg en alle inzittenden gewond raakten. De autoverzekeringspolis vergoedde de schade van de inzittenden, maar niet die van de chauffeur, omdat de bestuurder als veroorzaker van het ongeval niet was meeverzekerd op de autopolis. De werknemer trachtte toen de schade via de werkgever te verhalen. De Hoge Raad oordeelde dat het redelijk en billijk is dat de schade van de chauffeur wel werd vergoed, want de bestuurder was immers verplicht om met het busje te rijden en om bij toerbeurt te rijden. Bovendien was er sprake van een geringe fout, die iedereen had kunnen maken en vond de Hoge Raad het niet redelijk dat de bestuurder als enige zijn schade niet vergoed zou krijgen. De letselschade van de werknemer werd dus op grond van art. 7:611 BW vergoed. Dit arrest heeft er voor gezorgd dat verzekeraars met verzekeringstechnische oplossingen kwamen. De WEGAM-polis is hier een voorbeeld van. Inmiddels zijn er ook andere varianten met een nog ruimere dekking te verkrijgen.

Wilt u meer weten over WEGAM?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over WEGAM.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895