linkedin phone 020-6248895

milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering

Veroorzaakt uw bedrijf milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging? Dan moet u de saneringskosten vaak zelf betalen. Met een milieuschadeverzekering bent u tegen dit risico verzekerd. En niet alleen op uw eigen bedrijfslocatie, maar ook op de locaties waar u werkzaamheden uitvoert.

Wat is er verzekerd?

 • Schade door vervuiling van bodemwater of van grond- en oppervlaktewater.
   
 • Schade op zowel uw eigen locaties als locaties waar u werkzaamheden uitvoert.
   
 • De kosten van juridische bijstand als een tegenpartij een procedure tegen u start. De vergoeding van deze kosten is maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is er niet verzekerd?

 • Schade door vaar- of vliegtuigen.
   
 • Schade die ontstaat door activiteiten van de verhuurder of (mede)huurders van de locatie.
   
 • Milieuschade die wordt veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

Voor wie is de Milieuschadeverzekering?

Vrijwel iedere onderneming kan milieuschade veroorzaken, bijvoorbeeld door brand. Schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Maar bepaalde bedrijven, zoals in de industriële en agrarische sector en winkels hebben wel een groter risico dan zakelijke dienstverleners.

Wat kost de milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering is een uitgebreide verzekering. De premie wordt daarom gebasseerd op verschillende gegevens. Bijvoorbeeld of er gevaarlijke stoffen of asbest aanwezig zijn. En voert u werkzaamheden uit bij anderen? Dan wordt er gekeken naar de omvang daarvan. Daarnaast kiest u een verzekerd bedrag waarmee rekening wordt houden. 

Wilt u meer weten over Milieuschadeverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Milieuschadeverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895