linkedin phone 020-6248895

kredietverzekering

Kredietverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de risico's, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet. Bij binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie (niet kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van de debiteur). Bij buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel worden ontvangen. Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico's tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf - particulier). Uitsluitingen liggen in de sfeer van niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.
Gebruikelijk is de gehele omzet of een afgebakend onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de omzet naar een bepaald land) te verzekeren. Maar ook de verzekering van één specifiek risico is mogelijk. Bij de acceptatie spelen de bekendheid en de reputatie van de debiteur een rol. Het dekkingspercentage varieert van 75 - 95%: de verzekerde blijft altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

Doelgroep
Ondernemers, die zakelijke kredieten verlenen.

Premie
Uitgedrukt in een % van de verzekerde omzet/transacties. De hoogte is afhankelijk van de branche, de betalingstermijn, het land van de debiteur, de afgesproken valuta en het dekkingspercentage.

Bijzonderheden
De particuliere kredietverzekeraar dekt uitsluitend commerciële risico's. Bij buitenlandse risico's kunnen ook politieke risico's spelen: de afnemer betaalt wel, maar het geld mag het land niet uit. Deze politieke risico's worden ook onder de kredietverzekering gedekt, maar door de kredietverzekeraar volledig herverzekerd bij de staat (die ook de premie voor het politieke risico vaststelt).

Wilt u meer weten over Kredietverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Kredietverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895