linkedin phone 020-6248895

VERZUIMVERZEKERING WERKNEMER

Verzuimverzekering

De Nederlandse overheid werkt de laatste jaren hard aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Verzuimverzekering Ook met een verzuimverzekering of een ziekengeldverzekering is het belangrijk het ziekteverzuim terug te dringen. Een belangrijk instrument hierbij is het leggen van een grotere verantwoordelijkheid bij de werkgever. Per 1 maart 1996 is daarom de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling verplichting Bij Ziekte (WULBZ) ingegaan en per 1 januari 2004 de Wet verlenging doorbetalingsverplichting. U bent wettelijk verplicht om 70 procent van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is 100 procent doorbetaling afgesproken (eerste 52 weken). Een verzuimverzekering kan daarom van essentieel belang zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Voor de werknemer is het van belang te weten wat hij bij eventuele ziekte betaald krijgt. Indien het inkomen met 30% daalt kan dat voor veel huishoudens een probleem opleveren. Het is daarom van belang dat u uw werknemer hiervan op de hoogte brengt. U bent niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Dit is sterk afhankelijk van de financiële draagkracht van uw bedrijf. Indien u er voor kiest om het verzuim van uw personeel te verzekeren, heeft u de keuze uit twee verzekeringsvormen: de conventionele verzuimverzekering en de stop-loss verzuimverzekering. Hieronder volgt een korte uitleg van deze verzekeringsvormen:

Wat is een conventionele verzuimverzekering?

De conventionele verzuimverzekering vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers in de eerste 104 weken. De verzuimverzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer u volgens de CAO, arbeidsovereenkomst of een andere toezegging bij ziekte een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Bovendien kunt u de werkgeverslasten meeverzekeren tot maximaal 20% bovenop de verzekerde loonsom. Binnen deze verzekering kunt u kiezen voor een eigen risico periode.

Wat is een stop-loss verzuimverzekering?

Voor bedrijven met 50 of meer werknemers is de stop-loss verzekering een uitkomst. Bij deze verzekering kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (eigenbehoud). Overstijgen de loondoorbetalingverplichtingen dit bedrag, dan vult uw stop-loss verzekering het verschil aan. Bijna alle grote verzekeraars die in Nederland gevestigd zijn, hebben in hun pakket verzuimverzekeringen opgenomen. Van de buitenkant lijken al deze verzekeringen gelijk. Toch is het van belang om inhoudelijk goed naar de dekking en het gemak te kijken. Zo zijn er verzekeringen waar arbeidsgeschillen niet verzekerd zijn of waar het onderhoud veel aandacht vraagt omdat u iedere mutatie direct moet melden. Kuijpers & Lievaart werkt samen met grote aanbieders van verzuimverzekeringen. Wij helpen u graag met het maken van uw keuze.

Administratief gemak

Tussentijdse mutaties, zoals in- en uitdiensttredingen, hoeft u niet door te geven. Ziek- en herstelmeldingen geeft u eenvoudig middels verzuimsignaal digitaal door.

Wilt u meer weten over Verzuimverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Verzuimverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895