linkedin phone 020-6248895

bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Korte omschrijving

Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).

Verdere specificatie

Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Doelgroep

Vrijwel ieder bedrijf.

Verzekerd bedrag bedrijfsschadeverzekering

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst. Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het vliegtuigschaderisico, het toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgasleveringsrisico. Grofweg ligt de premie tussen de 1,50‰ en 5‰.

Bijzonderheden

Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de rutocommissieverzekering, de huurdervingsverzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschadeverzekering.

Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen. 

Wilt u meer weten over Bedrijfsschadeverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Bedrijfsschadeverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895