linkedin phone 020-6248895

CAR-verzekering

CAR-verzekering

Korte omschrijving

De construction-all-risks-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken: voor het werk zelf, het hulpmaterieel, reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, transport en aansprakelijkheid. Nagenoeg alle risico's, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.

Verdere specificatie

De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort). Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie. Uitgesloten zijn de risico's van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Doelgroep

Opdrachtgevers en aannemers. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten; voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

Vertragingsschade

Vertraging betekent oponthoud, iets duurt langer of gebeurt later dan gepland. Treinen of vliegtuigen kunnen vertraagd zijn, een levering kan te laat plaatsvinden omdat de vervoerder in de file staat en ga zo maar door. Maar ook tijdens de bouw kan vertraging ontstaan. Dit doordat er bijvoorbeeld asbest gevonden wordt dat eerst opgeruimd moet worden voordat het bouwproject verder kan, het beton niet op tijd geleverd wordt of omdat het weer niet meewerkt. Ook kan er vertraging ontstaan omdat het werk beschadigd of zelfs verloren gaat. Juist deze vertraging kan grote gevolgen hebben voor de voortgang van het bouwproces waardoor financiële schade kan ontstaan. Om deze schade op te vangen is de DSUverzekering (Delay in Start Up) bedoeld.

Niet elke vertraging is gedekt, het gaat om een vertraging die het gevolg is van een, onder de rubriek Het Werk, verzekerde materiële beschadiging van het werk.

Premie

Wordt per verzekering apart vastgesteld. De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie. Er geldt altijd een eigen risico.

Bijzonderheden

De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas na de onderhoudstermijn blijkt (maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.

(laatst bijgewerkt op 19 juni 2017)
 


 

Wilt u meer weten over CAR-verzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over CAR-verzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895