linkedin phone 020-6248895

machinebreukverzekering

Machinebreukverzekering

Valt een van uw machines plotseling uit, dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw productie wordt minder of valt zelfs stil. Uw klanten hebben hier last van. Met de Machinebreukverzekering zijn uw machines verzekerd tegen materiële schade. En de Machinebreukbedrijfsschadeverzekering vergoedt de bedrijfsschade als gevolg van machinebreuk.

Voor wie zijn de Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering?

Deze verzekeringen zijn voor bedrijven en instellingen die machines en installaties gebruiken. Denk hierbij aan:

 • Grafische machines;
 • Metaalbewerking- en verwerkingmachines;
 • Houtbewerking- en verwerkingmachines;
 • Installaties in de milieusector;
 • Technische installaties in gebouwen, zoals liften, luchtbehandeling- en oproepinstallaties;
 • Koel- en vriesinstallaties;
 • Installaties in de voedingsmiddelensector;
 • Installaties in de energiesector, zoals windturbines, geothermische installaties en zonnepanelen.

Wat is wel verzekerd en wat niet?

Met de Machinebreukverzekering verzekert u zich tegen materiële schade aan uw machines en installaties. Met de Machinebreukverzekering in combinatie met de Machinebreukbedrijfsschadeverzekering bent u daarnaast ook verzekerd voor de financiële schade als gevolg van machinebreuk. U bepaalt zelf welke machines u verzekert. U kunt uw hele productiestraat verzekeren of enkel de bedrijfskritische machines.

 Onder andere schade als gevolg van:   Machinebreukverzekering Machinebreukverzekering in combinatie met
Machinebreukbedrijfsschadeverzekering
 Materiële beschadiging door eigen gebrek   ja  ja
 Vallen en stoten   ja  ja
 Vreemde voorwerpen in de machine   ja  ja
 Bedieningsfouten  ja  ja
 Nalatigheid of opzet van personeel   ja  ja
 Overspanning of inductie   ja  ja
 Overspanning of inductie   ja  ja
 Brand (optioneel, standaard is dit uitgesloten)   ja  ja
 Bedrijfsschade door machinebreuk   nee  ja
 Catastrofe- en Natuurrampen   nee  nee
 Corrosie en slijtage   nee  nee
     

Wat kosten de Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering?

De Machinebreukverzekering en Machinebreukbedrijfsschadeverzekering zijn altijd maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om een standaardpremie te noemen. De premie hangt af van factoren als:

 • Soort machines;
 • Leeftijd van de machines;
 • Reparatiemogelijkheden.


Wilt u meer weten over Machinebreukverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Machinebreukverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895