linkedin phone 020-6248895

Uw aanspreekpunt voor financiële diensten

Welkom bij Kuijpers & Lievaart Financial Services

Ons kantoor is uw aanspreekpunt voor al uw financiële diensten.

Kuijpers & Lievaart treedt op als onafhankelijk adviseur voor het midden- en kleinbedrijf en haar werknemers, zelfstandig ondernemers en de directeur grootaandeelhouder. Ook adviseert Kuijpers & Lievaart particulieren.

Ons dienstenpakket

De dienstverlening van Kuijpers & Lievaart bestaat onder andere uit:

 • fiscaal advies
 • hypotheken
 • employee benefits
 • pensioenen
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • estate planning
 • financiële planning
 • accountancy, in samenwerking met BDS Accountants & Adviseurs

Zakelijke schadeverzekeringen

Brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, verzuim-, arbeidsongeschiktheids-, ziektekosten-, ongevallen-, transport- en autoverzekeringen zijn slechts enkele van talloze zakelijke schadeverzekeringen. Om te bepalen welke verzekeringen u nodig heeft, zal onze adviseur samen met u een inventarisatie maken van de aanwezige risico’s. Aan de hand van de inventarisatie kan bepaald worden welke risico’s u wel of niet wilt lopen. Daarbij wordt ook gekeken of er premiebesparende condities of voorwaarden zijn op te nemen om slechts beperkt risico te lopen.

Pensioenadvisering voor de Directeur-Grootaandeelhouder en zelfstandig ondernemer

Het opbouwen van een goede pensioenvoorziening vraagt om een tijdige start.

De Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere plek in als het gaat om pensioenmogelijkheden.

Na invoering van de Pensioenwet is dit zelfs nog sterker geworden. De DGA is immers zowel aandeelhouder als werknemer bij dezelfde BV. Hij heeft een andere positie voor het opbouwen van pensioen. Ook voor de zelfstandig ondernemer bestaan vele mogelijkheden, die fiscaal aantrekkelijk zijn.

We kunnen u helpen de pensioenvoorziening optimaal te regelen. U kunt hierbij denken aan:

 • optimalisering in de uitvoering van uw pensioenwensen
 • pensioenopbouw in eigen beheer, bij een verzekeraar of in een Pensioen BV
 • het opstellen van de juiste overeenkomsten

Graag rekenen we diverse scenario’s aan u voor. Hierbij betrekken we ook uw accountant of zakelijk adviseur.

Pensioenadvisering voor de werkgever

U wilt voor uw werknemers een passende pensioenregeling. Hierbij moeten kwaliteit van de regeling, kosten en geschiktheid voor uw bedrijf en werknemers afgewogen worden. We maken de mogelijkheden graag inzichtelijk, onderhandelen met de verzekeraars voor een optimale prijs/kwaliteitverhouding voor uw situatie en kunnen de communicatie naar uw werknemers verzorgen.

Hypotheken en financieringen

Een hypotheek voor de eigen woning is niet iets om even snel tussendoor te regelen. Onze adviseurs hebben een fiscaal juridische en financiële achtergrond. Zij kunnen helder maken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat de financiële gevolgen zijn. Omdat wij onafhankelijk zijn en met vrijwel alle geldverstrekkers werken, bieden wij altijd de beste en voordeligste oplossing.

De financiering van bedrijfspanden en beleggingsvastgoed is een andere specialiteit. Daarvoor is het met name belangrijk de juiste geldverstrekkers goed te kennen.

Onze werkwijze en honorering

We adviseren onze klanten goed, helder en open en begeleiden hen in het maken van keuzes op financieel gebied.

Uiteraard volgen we altijd de huidige wettelijke eisen en bepalingen, zoals bescherming van persoonsgegevens, uniforme werkwijze en verslaglegging. In dit verband beschikken we over een WFT vergunning. Graag bieden we u de mogelijkheid om in overleg de beloning te bepalen voor onze dienstverlening. Dit geeft u de mogelijkheid ons bijvoorbeeld ook in te schakelen voor een second opinion, het maken van een onafhankelijke analyse of andere specifieke diensten.

We hanteren de volgende beloningsmodellen:

 • een declaratie tegen uurtarief
 • een vooraf afgesproken projectprijs
 • een vergoeding van de verzekeringsmaatschappij die onderdeel vormt van de door u te betalen premie/koopsom
 • een combinatie van bovenstaande

Wilt u meer weten over Welkom bij Kuijpers & Lievaart Financial Services?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Welkom bij Kuijpers & Lievaart Financial Services.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895