linkedin phone 020-6248895

beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Korte omschrijving

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven te sluiten (AVB).

Verdere specificatie

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.
De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Doelgroep

Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.). 

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd als door u of uw medewerker een fout is gemaakt of een verkeerd advies is gegeven en uw bedrijf wordt daarvoor aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever. De verzekeraar vergoedt dan de schade en de kosten voor rechtsbijstand. Ook worden de kosten vergoed van verweer en rechtsbijstand bij ongegronde claims.

Waarvoor bent u niet verzekerd?

  • Inkomsten die u misloopt als u daar door uw fout geen recht meer op heeft
  • Kosten die u maakt om uw werk opnieuw uit te voeren
  • Schade die ontstaat doordat uw opdrachtgever niet het resultaat behaalt dat u hem heeft beloofd
  • Schade die u expres heeft veroorzaakt

Voorrisico

Heeft u de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering afgesloten? En stelt iemand u aansprakelijk voor een fout die is gemaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering? Dan is dit niet standaard meeverzekerd. Wel kunt u dit ‘voorrisico’ meeverzekeren binnen de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering.

Premie

De premie is afhankelijk van de hoedanigheid en de omvang van het bedrijf. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies. Kuijpers & Lievaart doet op dit gebied onder andere zaken met Hiscox Nederland, Markel Nederland, Nationale Nederlanden en a.s.r. verzekeringen

(laatst aangepast op 14 oktober 2017)

Wilt u meer weten over Aansprakelijkheidsverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Aansprakelijkheidsverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895