linkedin phone 020-6248895

Pleziervaartuig

Bootverzekering

De Bootverzekering van Kuijpers & Lievaart is geschikt voor eigenaren van pleziervaartuigen zoals sloepen, motorkruisers en zeiljachten. Met deze verzekering kunt u uw boot verzekeren tegen de risico's die u belangrijk vindt.

Kies uw dekking

Dekking Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Hiermee bent u verzekerd voor schade die uw boot bij andere of hun eigendommen veroorzaakt. Deze dekking is een wettelijk verplicht onderdeel van de bootverzekering. Naast schade veroorzaakt door uw boot bent u ook verzekerd voor schade die een waterskiër achter uw boot veroorzaakt en voor de kosten van het ligten, bergen en opruimen van uw boot als de overheid u daartoe verplicht. Ook heeft u recht op hulpverlening.

Brand/diefstal

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door:

- Blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek.
- Diefstal, braak, verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele boot, alsmede poging tot diefstal, tot braak en tot joy-varen. Tevens wordt uitkering verleend voor casco schade ontstaan gedurende de tijd dat de boot was ontvreemd. Diefstalpreventiemateriaal tot € 500,- is gratis meeverzekerd.

Dekking Casco

Deze verzekering biedt naast de Wettelijke aansprakelijkheid dekking voor brand, diefstal en schade die u zelf aan de boot toebrengt. Ook uw inboedel is tegen deze risico's verzekerd. Onder brandschade wordt verstaan een plotselinge en onvoorziene beschadiging door blikseminslag, brand, ontploffing of zelfontbranding. Onder de diefstaldekking valt diefstal, verduistering, vermissing en schade na inbraak of joy-varen. Diefstalpreventiemateriaal tot € 750,- is gratis meeverzekerd.

Dekking Casco+

Deze dekking verzekerd u naast bovengenoemde dekkingen ook voor het 'eigen gebrek'. Met deze dekking bent u verzekerd voor de schade die ontstaat uit een onverwacht defect of pech aan uw boot. Defecten kunnen immers van binnenuit dure schade veroorzaken aan de boot of een onderdeel daarvan. Een plotseling optredende lekkage of ander mechanisch defect kan bijvoorbeeld het interieur beschadigen. Diefstalpreventiemateriaal tot € 1000,- is gratis meeverzekerd.

Vaargebied

U kiest zelf in welk vaargebied uw boot verzekerd is. De verzekering geldt in dit gebied ook wanneer uw boot niet in het water ligt, uit het water wordt gehaald of te water wordt gelaten. U kunt kiezen uit Nederland, Europa en Zeevaart.

Nederland
  • Alle Nederlandse rivieren en binnenwateren
  • Op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust
  • Met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint-Eustacius (Statia)
Europa
  • Alle Europese rivieren en binnenwateren
  • Op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust
Zeevaart
  • Alle Europese rivieren en binnenwateren
  • Op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust
  • Op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B.

Wilt u meer weten over Bootverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Bootverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895