linkedin phone 020-6248895

Personenauto

Personenautoverzekering

De personenautoverzekering van Kuijpers & Lievaart is geheel samen te stellen naar uw wensen. U kiest zelf waar u voor verzekerd wilt zijn.

Kies een dekking

Dekking Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Het WA gedeelte is een wettelijk verplicht deel van de personenautoverzekering. Hiermee bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun spullen, veroorzaakt met of door uw auto. Ook schade veroorzaakt met of door:

  • Een aanhanger die gekoppeld is aan uw auto.
  • Een aanhanger die is losgekoppeld van uw auto, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gebracht.
  • Passagiers die uit- of instappen.
  • Spullen die u vervoert met uw auto of de aangekoppelde aanhanger.

Dekking WA + Beperkt Casco

Naast de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid (zie hierboven) bent u met een Beperkt Casco verzekering ook verzekerd voor:

  • Brand
  • Diefstal 

Onder brand verstaan wij plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw motor door brand, blikseminslag, ontploffing en zelfontbranding. Ook als gevolg van een eigen gebrek. De dekking geldt niet wanneer de oorzaken het gevolg zijn van een aanrijding, slippen, botsen of van de weg raken. Met deze dekking bent u verzekerd voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing, joyrijden, braakschade of beroving. Ook de schade die is ontstaan in de tijd dat het voertuig was gesloten wordt vergoed.

Dekking WA + Volledig Casco ("All Risk")

Naast alle bovengenoemde dekkingen bent u met de All Risk dekking verzekerd voor schade aan uw motorrijtuig. Met deze dekking bent u verzekerd voor alle schade die u zelf onbedoeld heeft veroorzaakt. Denk hierbij aan een aanrijding, botsen, omslaan, te water raken, van de weg raken, eigen gebreken of materiaal- en constructiefouten.

Wilt u meer weten over Personenautoverzekering?

U kunt, geheel vrijblijvend, meteen een afspraak maken voor een kennismaking met een van onze adviseurs over Personenautoverzekering.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

© 2018 - Kuijpers & Lievaart Financial Services - Postbus 11589 - 1001 GN Amsterdam - www.kenl.nl - info@kenl.nl - 020-6248895